r.k.v.v. E.M.K.

Start Stichtingen Te koop

Start pagina
Verenigingen
Zoekpagina 

Links

www.vvemk.nl

Jubileumboek 40 jaar

www.voetbalnederland.nl

 

 

Alles verandert in deze ,,snelle tijd". Na een periode van pionieren met een website voor het Eeneind en als eerste een periode gefunctioneerd te hebben als E.M.K.  site, is er nu een heuse E.M.K. site. Namelijk  www.vvemk.nl . Om veel werk niet dubbel uit te voeren kunt U op deze locatie alleen nog terecht voor de geschiedenis van de van oorsprong Eeneindse club.

De voetbalvereniging r.k.v.v. E.M.K. is in 1963 opgericht om de Eeneindse jeugd die in die periode reeds op wat weilanden ,,voetbalden". Dit was de reden dat Toon van Geffen en Willy Koppen op verzoek van deze jeugd gezorgd hebben dat er een ,,echte club" opgericht is. De officiele start vond plaats aan de Eeneindseweg achter Cafe Schellens, smederij van de Laar en gedeeltelijk op grond van Jan Kuijten. Er was een speelveld half zand en half gras. Veel informatie over het ,, E.M.K. verleden" staat ook in het jubileum boek ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan. Eventueel aan te vragen via E-mail laarmetaal@planet.nl. Of te openen met de volgende link. Jubileumboek 40 jaar

Enige herinneringen uit de meer dan 40 jaar E.M.K.

(rond de linde) Bronzen erepenning voor Gert van Geffen

Op zaterdag 22 december is in de kantine van het EMK-sportpark  door burgemeester mr. W.R. Ligtvoet, aan jubilaris Gert van Geffen een bronzen erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten uitgereikt, voor zijn 40-jarige clubverdiensten voor EMK o.a. in diverse bestuursfuncties.

Gert van Geffen is lid van EMK vanaf 1967. Als zoon van EMK-oprichter Toon van Geffen is hij altijd zeer betrokken geweest bij het verenigingsgebeuren. Hij heeft langdurige verdiensten opgebouwd voor EMK. Van 1980 tot 1995 was hij (mede)organisator en begeleider van het Jeugdkamp van EMK. Ruim 9 jaar (1992-2001) was hij voorzitter van de jeugdcommissie. Vanaf 2000 tot heden maakt Toon van Geffen deel uit van het hoofdbestuur van EMK. In 2001 (tot 2006) werd hij de voorzitter van het hoofdbestuur van EMK en onder zijn leiding vierde EMK in 2003 het 40-jarig jubileum. Gert van Geffen was altijd een actief voetballer. Eerst bij de jeugd, later bij de senioren en hij heeft hierna het veteranenelftal van EMK opgericht. Hij geeft daar waar nodig leiding aan teams en hij is regelmatig te vinden op het Wettenseind om op het complex allerlei onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Naast EMK is Gert van Geffen ook een actieve participant van het carnavalsgebeuren in het Nuenense. Zo was hij in 2002 Prins bij C.V. De Riefels als “Gert d’n Urste”. Hij is actief als tonprater tijdens de pronkzittingen en hij is ook vaak deelnemer aan de carnavalsoptochten. 

De voetbalvereniging EMK (Eeneind Maakt Kracht) bestaat sinds 1963. Vanaf 1975 is de accommodatie van EMK te vinden aan het Wettenseind en zoals het er nu naar uitziet blijft EMK op deze plek de komende 10 tot 15 jaar. EMK kreeg in de loop der jaren steeds meer leden van buiten Eeneind. EMK heeft zich de laatste tien jaar tijdens het voorzitterschap van Gert van Geffen kunnen ontwikkelen als een succesvolle organisatie met een verdubbeling van het aantal leden. Inmiddels telt EMK meer dan 500 ingeschreven leden.

(ED) Erepenning Nuenen voor Gert van Geffen

NUENEN – Gert van Geffen van voetbalvereniging EMK in Nuenen heeft zaterdagmiddag de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gekregen. Burgemeester Ligtvoet reikte de penning uit.
Van Geffen, die van 2001 tot 2006 voorzitter van EMK was, is al veertig jaar aan de club verbonden. Hij was onder meer voetballer, organisator en begeleider van jeugdkampen, voorzitter van de jeugdcommissie en oprichter van het veteranenelftal. Zijn vader Toon richtte EMK op. Gert van Geffen neemt ook actief deel aan het carnaval. Zo was hij in 2002 prins bij De Riefels

Koninklijke Onderscheiding voor Drs. J. Ribot

Tijdens een symposium in het Evoluon op vrijdag 22 juni is aan de heer drs. J.G. (Jacques) Ribot, bij gelegenheid van zijn afscheid van de afdeling Radiotherapie van het Catharina-ziekenhuis, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt, door de burgemeester van de gemeente Nuenen, mr. W.R. Ligtvoet.

Drs. J.G. (Jacques) Ribot is altijd werkzaam geweest als radiotherapeut op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Van 1973 tot 2006 was hij hoofd van de afdeling Radiotherapie en voorzitter van het Managementteam van de afdeling. De afdeling Radiotherapie heeft als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een kwaliteitsbeleid geïntroduceerd.

Beroepsgerelateerd heeft hij zich ingezet voor diverse commissies van de Gezondheidsraad. Bij de Europese vereniging ESTRO Was hij founding member van de European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). Decorandus heeft aan de wieg gestaan van de Europese Vereniging voor Radiotherapie, die momenteel meer dan 6000 leden telt. Voor de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) was hij lange tijd actief in verschillende functies. Vanaf 1982 tot heden heeft hij zich onder meer ingezet voor het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in verschillende functies.

Verder is de heer Ribot sinds enkele jaren actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging EMK waarbij het laatste jaar als voorzitter.

Ook in zomermaanden activiteiten bij E.M.K.

Kantine net verbouwd, inspireerde een aantal vaste medewerkers om ook de werkruimte van Willie eens goed op te knappen. Allereerst heeft het goede verloop van het ballenrek er toe geleidt dat er een uitbreiding heeft plaats gevonden. Ook is er extra kastruimte gecreëerd en de wanden in Willie's ontvangst ruimte en gang geschilderd. En nog is Bart niet te vreden en is nog op zoek naar een andere keuken. In ieder geval alvast een compliment en een welverdiend bedank namens de webmaster.

Jubileum Chris Kuijten op zaterdag 21 november 2009

horizontal rule

In 2009 is Chris Kuijten 40 jaar onafgebroken lid bij EMK, een bijzondere gebeurtenis die wij met z’n allen willen vieren. Chris heeft een indrukwekkende staat van verdienste bij EMK. Hij begon als speler (verdediger met een uitschuifbaar been), maar was al gauw te vinden als leider van jeugdteams (nog voordat hij zelf kinderen had) en als leider bij het traditionele jeugdkamp van EMK. Chris heeft steeds op een positieve manier een bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de vereniging EMK. Mede door de inzet van Chris, is EMK een bloeiende vereniging geworden. Zo was (en is) hij leider van diverse teams, lid en voorzitter van de jeugdcommissie, lid van het bestuur van EMK. Als lid en later voorzitter van de jeugdcommissie (alles te samen meer dan 12 jaar) heeft Chris in alle rust gewerkt aan een ontplooiing van de jeugdafdeling bij EMK. In het voetbalseizoen 1994-1995 kon EMK geen team met A-spelers opstellen. In 1995 werd Chris lid en later voorzitter van de jeugdcommissie. Samen met andere commissieleden en leiders is men erin geslaagd het aantal en het spelniveau van de jeugdleden op te krikken. Zo promoveerden alle jeugdteams (D tot en met A) van de derde naar de eerste klasse. Promotie naar de 1e klasse was het geval voor de C1 en B1 in 2004, en voor de A1 in 2006. De jeugd bij EMK heeft onder het leiderschap van Chris een bijzonder succesvolle periode doorgemaakt. Dat werd gekenmerkt door de vele kampioenschappen en de groei van het aantal jeugdleden bij EMK (meer dan verdubbeld). Deze enorme groei van het aantal jeugdleden vanaf 1995 was niet voorspeld in een rapport van NOC*NSF dat in 1996 was opgesteld in opdracht van de gemeente Nuenen. Als voorzitter van de jeugdcommissie, gaf Chris Kuijten enkele keren per jaar leiding aan de vergadering van jeugdleiders. Daarnaast had hij ook regelmatig contact met spelers, ouders, leiders, scheidsrechters, KNVB. In 1996 volgde Chris de KNVB cursus Jeugdvoetballeider (JVL) om de kwaliteit van de begeleiding van de jeugdleden te verbeteren. Als bestuurslid was hij mede actief in het vieren van het 40-jarig bestaan van EMK. Dit grootschalig evenement eiste van het toenmalig bestuur een langdurige en gedegen voorbereiding. Chris Kuijten was gedurende bijna 30 jaar leider, inspirator en de laatste jaren organisator van de jeugdkampen bij EMK. Het jeugdkamp vroeg telkenmale om een gedegen voorbereiding gedurende de weken voorafgaand aan dit evenement. Als erkenning voor de verdiensten van Chris wordt de wisselbeker voor de winnaar van het penaltyschieten op het jeugdkamp, thans de “Chris Kuijten wisseltrofee” genoemd. Het jeugdkamp van EMK is een succesvolle jaarlijkse gebeurtenis voor tientallen kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar die gedurende drie dagen met plezier participeren aan deze activiteit. Het is geen eenvoudige activiteit omdat het vooral gaat om begeleiding van de allerjongsten binnen de vereniging. In de jaarverslagen vindt men de naam van Chris Kuijten terug bij vele activiteiten: lid van de activiteiten commissie, begeleider van de Grote Clubactie (gedurende vele jaren), medeorganisator op lokaal niveau van de Goalmasters (landelijke activiteit van de KNVB), medeorganisator van de vrijwilligersavond, de kaartavonden, spelregelquiz, intern carnaval, een EDAH-actie, toernooien, spelletjesmiddag, barbecue voor de jeugd. Chris was autochauffeur voor veel jeugdspelers, hij was leider bij het Nuenen c.a. zaalvoetbaltoernooi, en was ook in het verdere verleden enkele jaren te vinden achter de bar van de kantine. Ook was Chris actief in het werven van sponsors en het bedanken ervan. Chris is al jaren vrijwilliger voor werkzaamheden aan de terreinen en de gebouwen bij EMK. Hij was en is nog steeds een duizendpoot bij EMK. Bij het lezen hiervan zal Chris wellicht denken: dit en dat heb ik ook nog gedaan. Het is indrukwekkend, temeer dat Chris er voor ging op een onbaatzuchtige manier en het coachen deed op een rustige, consequente en steeds positieve manier. Voor de activiteiten die Chris heeft gedaan bij EMK, werd hij twee keer EMK-er van het jaar en in 2008 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste bij EMK.  

 

Start | St. Antoniusschut | Dames koor | r.k.v.v. E.M.K. | Showkorps O&V | De Riefels

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 05/12/13