Start pagina

Website voor en over het Eeneind

Start pagina Eeneind algemeen Te koop Stichtingen Verenigingen

Route naar het Eeneind         Zoekpagina               Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15/03/15

Wijkblad Eeneind

St. Antoniusschut

Holland Lanka

Redactie van deze site is

Piet van de Laar

laarmetaal@planet.nl

Voor fouten of aanvullingen

graag even bericht.

 

Welkom op deze website! Informatie 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER EENEIND

 

Datum

Activiteit en lokatie

Aanvang

6 april Cultuurdag Schuthut Mulakkers met toneel en paaseieren zoeken 13:00
6 juni Koningschieten Schutterrein Mulakkers 14:00
5 juli Schietwedstrijd Schutterrein Mulakkers 13:00
24-7 t/m 2-8 Bloem en tuin Gulbergen terrein  
5 september Buurt BBQ Jo Arts terrein 19:30
6 september Ezeltjesdag Jo Arts terren 12:00
november Sinterklaas middag Enode gebouw 14:00
 
Gegevens voor deze kalender naar Piet van de Laar
E-mail laarmetaal@planet.nl Den Binnen 21

Deze site heeft betrekking op en over het Eeneind, zowel de bewoners, bedrijven, verenigingen, en stichtingen. En is bedoeld om U ter dienst te zijn voor, promotie, informatie en bekendheid, van uw producten, evenementen, en eventuele plannen die betrekking hebben op alles en iedereen van het Eeneind en eventueel verre omgeving.

Het Eeneind bestaat uit een woongemeenschap met een regionaal industrieterrein en een landelijk bekend evenementen terrein en is tevens de toegangspoort naar Dierenpark Europa, nationale fiets en wandelroutes zorgen voor een bezoek aan de Antonius kapel en de door Vincent van Gogh geschilderde Collse Watermolen.

De doelstelling

Informatie geven over bedrijven, verenigingen, stichtingen en verder alle bekende informatie over het Eeneind. Tevens is het een nieuwsblad over diverse Eeneindse activiteiten en vernieuwingen.

Profiel

Het Eeneind is een reeds meer dan 700 jaar bestaand gehucht. In 1350 behorende tot de gemeente Boord ende Opwetten. Het bestaat uit een oude dorpskern doorsnede door een reeds meer dan 100 jarige spoorlijn. Aan de zuidkant van het spoor zijn al meer dan 100 jaar bedrijven gevestigd, met als eerste een brouwerij en textielfabriek.

   

Bewoners: Er wonen een 750 mensen voornamelijk in het ten noorden van het spoor gelegen woongedeelte verder zijn de woningen over het gehele grondgebied verspreid zowel op de industrieterreinen en de tot nu toe gespaarde bosgebieden.

Industrie: Het industrie gebied bestaat uit 2 gedeelte Eeneind 1 en 2. Er bevinden zich een 100 tal bedrijven met plaatselijk georiënteerde tot internationaal bekende activiteiten.

Evenementen: Het evenementen terrein met o.a. Bloem en Tuin, de Ezeltjesdag, Folkwoods en Dierenpark Europa bevind zich gedeeltelijk op de voormalige vuilstort "de Razob" tegenwoordig Landgoed Gulberg genoemd.

Verenigingen: Verenigingen zijn er al vanaf 1400, De St. Antoniusschut word al vanaf die tijd vernoemt, De drumfanfare Oefening en Volharding heeft zijn 120 jarig bestaan 16 oktober 2004 gevierd. Wijk C verzorgt al sinds 1929 het traditionele St. Nicolaas feest. Verder bestaat voetbalvereniging  r.k.v.v. E.M.K. al meer dan 50 jaar.

Stichtingen: Voor het bewoonbaar houden van het Eeneind is er door de gemeente Nuenen een overlegorgaan, dat ook door diverse andere instanties als aanspreekpunt word beschouwt, reeds in 1980 opgestart en 30 maart 1982 als wijkraad geïnstalleerd. Voor het beheer van Gemeenschapshuis "Enode" is er in 1966 een stichting opgericht die door de jaren heen diverse andere bezittingen ( kapel, Jo Arts terrein ) beheerd.

Voortaan ook de mogelijkheid om in de privé sfeer artikelen te koop aan te bieden!

 Zie pagina te koop. informatie via eeneindnuenen@hotmail.com

Bijvoorbeeld uw overtollige CD-DVD's, boeken en andere artikelen.

Eeneind Oost 49 woningen

Zo’n 50 woningen op Eeneind-Oost

Een van de recente woningbouwprojecten is de uitbreiding aan de oostzijde van de kern Eeneind. Het plangebied Eeneind-Oost wordt aan één kant begrensd door bestaande woningbouw. De andere drie zijden worden begrensd door de Collse Hoefdijk, de Geldropsedijk en Parallelweg die direct ligt aan de spoorlijn Eindhoven-Helmond.

Er zijn ongeveer 50 woningen gebouwd. Het woningtype varieert van een kleinere woning voor bijvoorbeeld een starter tot een vrijstaande woning op een wat grotere kavel. Het is van belang dat de uitbreiding qua structuur en schaal aansluit op de omgeving.

Verkavelingsschets en beeldkwaliteitsplan

Door de gemeente zijn randvoorwaarden geformuleerd, onder ander met betrekking tot stedenbouw, groen, verkeer en milieuaspecten. Het stedenbouwkundig bureau heeft binnen deze randvoorwaarden een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze bepaalt mede de kwaliteit van de woonomgeving. Beide zijn, naast de externe adviseurs en de ambtelijke vertegenwoordiging, ook met de potentiële bewoners en de omwonenden tot stand gekomen.

22-7-05 Evenement sluit ree buiten

Moeilijk zichtbaar op foto (tegen de avond genomen) maar door het sluiten van het hekwerk probeerde een ree tevergeefs om zijn moeder op het bosperceel te bereiken. Wanneer word er eens gedaan wat al jaren beloofd is. Namelijk het hekwerk verwijderen en het wild zijn natuurlijke omgeving terug te geven.

 

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15/03/15